Fortsatt aktuell som arkitekt?

Fortsatt aktuell som arkitekt.

Det er ingen universitetsfag som gjør deg til en arkitekt (innen IT). Det er noe du blir når du har den rette kombinasjonen av praktisk erfaring, teknologi- og forretnings­forståelse, vilje til å ta ansvar og evne til å kommunisere.

Så hvordan får du og opprettholder du riktig kompetanse? De fleste bygger den gradvis i de ulike prosjektene de deltar i. Noen prosjekter utvider ens kompetanse, mens andre bidrar mindre. Samtidig er det en rivende utvikling i teknologien og det kommer stadig ny teknologi og nye mer effektive metoder å organisere IT-arbeidet på. Hvordan skal vi klare å holde oss aktuelle for det neste oppdraget hvis vi sitter fast i et klassisk prosjekt med «gammel» metodikk og teknologi?

Hvilket kurs, etterutdanning eller prosjekt skal man velge, som gir mest effekt for egen karriere? Hva er det som etterspørres av kompetanse i markedet? Bør man kaste seg over det siste innen smidig, produktorientering, kunstig intelligens eller design thinking? Eller skal du vente og håpe at neste prosjekt gir deg et tilstrekkelig løft?

I Navigate bruker vi IASAs fem kompetansesøyler (ref) til å diskutere vår felles og hver enkeltes kompetanse, og hvordan vi kan utvikle oss videre. De fem søylene er: forretning (business), samarbeid (human dynamics), design (design-skills), IT-miljø (IT-environment) og kvalitet (quality attributes).

  1. Kunden har behov for arkitekter som kjenner forretningen og raskt kan sette seg inn i og effektivt løse problemstillinger innenfor de rammene som virksomheten har.
  2. Kunden har behov for arkitekter som kan samarbeide, lede prosesser, overføre kompetanse og bidra til å levere resultat som et team.
  3. Kunden har behov for arkitekter som kan designe systemer som løser virksomhetens behov.
  4. Kunden har behov for arkitekter som har god forståelse for IT-miljøet og kan utnytte teknologi som bidrar til effektiv utvikling og enkel forvaltning av løsninger.  
  5. Og ikke minst har kunden behov for hjelp til å definere hvilken kvalitet løsningen skal ha og hvordan den da må designes, og hva det koster.

Tidligere la vi arkitekter mye vekt på hvilke designmetodikker vi behersket (3) og brukte kanskje for mye tid på å lage modeller som ikke kommuniserte så godt og som raskt ble utdatert. Det er fortsatt viktig å kunne tegne (designe) modeller, men det er kanskje mer viktig å kunne samarbeide, kommunisere, jobbe iterativt, lære og overføre egen kunnskap til teamet (2).

En arkitekt bør ha kompetanse på alle fem søylene, og står fritt til å spesialisere seg innenfor en eller flere. Kanskje du skal gå på det prosesslederkurset (2), ta et kurs i moderne arkitektur (4) eller lære deg Kafka (5)? Det viktigste er (vel) å ha et bevisst forhold til egen kompetanse, og å ta valg som gjør at du utvikler deg for fortsatt å være aktuell som arkitekt fremover.