Bitcoin og OL-pins


Bitcoin (BTC) og OL-pins (OLP) har mer til felles enn man skulle tro ved første øyekast. Vi må abstrahere fra den fysiske realiseringen for å finne likheter, i og med at OL-pins er håndgripelige, mens Bitcoin ikke er det, selv om de er representert fysisk i datamaskiner rundt om i verden. Hver individuell, nummerert Bitcoin finnes i et utall eksemplarer som alle representerer den samme logiske entiteten, mens en OL-pin er en OL-pin, og ferdig med det. Likheten er på et logisk nivå. 

BTC og OLP tilhører samme klasse objekter, nemlig spekulasjonsobjekter.  De har ingen iboende verdi, og de inngår ikke i mengden av godkjente betalingsmidler. Det betyr at deres verdi må fastsettes og omsettes med en ekstern standard, vanlige penger, for eksempel. Hvis du forsøker å betale med OL-pins på Rema 1000 går det likeens som om du forsøker å betale med BTC. Du må pent frem med bank-kortet før du får med deg varene. Hvis du går i banken, får du samme reaksjon, for BTC er ikke penger. BTC er en «ting» som får verdi gjennom menneskelig psykologi – nokså likt gull og sølv for den saks skyld.  Det innebærer at deres verdi er svært situasjonsbetinget. I øyeblikket kan vi fastslå at situasjonen er gunstig for BTC, men nokså lite gunstig for OLP. En annen likhet er at BTC og OLP er døde produkter: de kan ikke benyttes som innsatsmiddel i ytterligere aktivitet. BTC krever enorme mengder energi, og dermed penger, men er i seg selv uten nytteverdi. Hele økosystemet innebærer en voldsom strøm av kapital inn, men genererer ingen ytterligere kapital, i motsetning til for eksempel aksjeemisjoner, der innsamlede midler investeres i ny produksjon. 

Det betyr at når strømmen av kapital inn i bitcoinsystemet blir mindre enn utgiftene, kan det hele kollapse nokså fort. I skrivende stund sier Google at ratio mellom kostnad og pris på BTC er ca 0,6, så det lønner seg å utvinne BTC. Over tid vil det bli dyrere og dyrere å utvinne BTC, siden antallet som utvinnes per tidsenhet skal ned. Prisen på BTC må stå i forhold til produksjonskostnadene, ellers vil utvinnerne («minere») gå konk, siden de får betalt i BTC. Hvis de villige kjøperne uteblir synker inntektene til utvinnerne som da må skru av maskinene sine og finne på noe annet å gjøre, og da er det kroken på døra for BTC (planen er at utvinnerne i fremtiden skal få betalt gjennom transaksjonsgebyr, formodentlig i «vanlige» penger – det gjenstår å se om det vil gå rundt økonomisk). 

BTC og menneskene rundt utgjør et høyteknologisk samfunn med BTC i sentrum, og så lenge det består, består det. Den dagen det snur, kan det snu fort, siden mange vil realisere gevinst før det er for sent.  

Det sitter mang en samler og ser på sine brett med OL-pins og tenker at han skulle solgt mens jernet var varmt. 

Bilde av en ol-pin

Denne artikkelen er skrevet av Jon Aarbakke. Han jobber som arkitekt i PROMIS Navigate.