Author: Richard Rostad

  • Hva kreves for å bli datadrevet? 

    Hva kreves for å bli datadrevet? 

    Hva kreves for å bli datadrevet?  PROMIS-familien brenner for en kompetent, sterk og fremoverlent offentlig sektor som evner å utnytte data og teknologi for å løse samfunnsfloker. For noen uker siden inviterte vi kunder og samarbeidspartnere fra offentlig sektor til nettverksmøte med temaet: Datadrevet innovasjon. Målet med nettverksmøtene er å dele erfaringer og bygge relasjoner. …